English to Lithuanian technical translatorEnglish into Lithuanian technical translationsenglishlietuviskaiSpanish to Lithuanian automotive translations
Anglų–lietuvių techniniai vertimai

English to Lithuanian engineering translation

Sąlygos

I. Vertimų pristatymo terminai

Dėl pristatymo terminų sutariama iš anksto raštu. Jei vertimas pristatomas pavėluotai, klientas turi teisę nepriimti atlikto darbo. Jei vėluojama dėl nenumatytų aplinkybių (force majeure), tikimasi, kad klientas suteiks vertėjui, Mariui Reikai, papildomo laiko užbaigti likusią vertimo dalį.

II. Apmokėjimas

Maksimalus apmokėjimo už paslaugas terminas yra 30 dienų nuo sąskaitoje faktūroje nurodytos datos.
Užsakant didelės apimties vertimų (lokalizavimo) užsakymus, gali buti reikalaujama dalinio išankstinio apmokėjimo.
Jei klientas pageidauja atlikti apmokėjimą per PayPal, bus taikomas papildomas mokestis dėl nepriimtinų įkainių ir valiutų keitimo kursų. Dėl priemokos sutariama iš anksto, prieš pradedant apdoroti vertimo (lokalizavimo) užsakymą.
Jei klientas anuliuoja vertimo (lokalizavimo) užsakymą, jis privalo sumokėti už atliktą darbą.

III. Skundai

Bet kokios vertime (lokalizavimo užsakyme) pasitaikiusios klaidos (jei jų pasitaikė) bus ištaisytos klientui pageidaujant, tačiau tik tuo atveju, kai klientas tiksliai jas nurodė. Nepagrįsti skundai dėl esamų klaidų, jų tiksliai neidentifikavus, nebus svarstomi.

IV. Bandomieji vertimai

Į prašymus atlikti nemokamą bandomąjį vertimą bus atsižvelgiama tik tuo atveju, kai jis susijęs su konkrečiu užsakymu. Jei vertėjas, Marius Reika, išverčia nepatenkinamai, klientas privalo pateikti detalią ataskaitą apie padarytas klaidas. Maksimalus nemokamo bandomojo vertimo ilgis yra 300 žodžių. Į prašymus atlikti ilgesnius nemokamus vertimus nebus atsižvelgiama.

V. Konfidencialumas

Visa konfidenciali informacija bus laikoma paslaptyje imantis visų įmanomų priemonių. Vertimo (lokalizavimo) failai nebus persiunčiami trečiosioms šalims (pvz., taisytojui) be kliento raštiško sutikimo.

VI. Autorinės teisės

Visos užbaigto darbo autorinės teisės bus perduodamos klientui tik tada, kai bus visiškai apmokėtos suteiktos paslaugos.